CPD 420

Tip mašine: Stoni kalkulator sa trakom + adapter
Kapacitet: 12 cifara
Tintni valjak: IR 40
Papir rolna: 57mm
Računske operacije:četiri osnovne računske operacije i njihove kombinacije, konverzije valuta i metričkih jedinica ,kalkulacija poreza,
programiranje konverzija valuta i poreskih stopa
Brzina štampača: 3.6 lin/sec
Dimenzije: 218.6/99.5/46.5

LCD 6112

Tip mašine: Stoni poslovni kalkulator
Kapacitet: 12 cifara
Računske operacije:osnovne računske operacije i njihove kombinacije, funkcija za dodavanje i oduzimanje poreza, zaokruživanje,konverzija valuta
Napajanje: solarno i baterija
Izgled: metalni, plastične tipke, veliki LCD ekran
Automatsko isključivanje
Dimenzije:154x39x210
 

LCD 5112

Tip mašine: Stoni kalkulator
Kapacitet: 12 cifara
Računske operacije: osnovne računske operacije i njihove kombinacije, zaokruživanje,GT
Napajanje: solarno i baterija
Izgled: metalni, plastične tipke, veliki LCD ekran
Automatsko isključivanje
Dimenzije:147x38x205

LCD 4312

Tip mašine: Stoni kalkulator
Kapacitet: 12 cifara
Računske operacije:osnovne računske operacije i njihove kombinacije,funkcija za dodavanje i oduzimanje poreza,GT, zaokruživanje, euro konverzija, funkcije poslovnog kalkulatora
Trolinijski ekran
Napajanje: solarno i baterija
Izgled: metalni, plastične tipke, veliki LCD ekran
Automatsko isključivanje
Dimenzije:130x34x182

LCD 4112

Tip mašine: Stoni kalkulator
Kapacitet: 12 cifara
Računske operacije: osnovne računske operacije i njihove kombinacije, zaokruživanje,GT,MU
Napajanje: solarno i baterija
Izgled: metalni, plastične tipke, veliki podesivi LCD ekran
Automatsko isključivanje
Dimenzije:117x24x180

LCD 3112

Tip mašine: Stoni kalkulator
Kapacitet: 12 cifara
Računske operacije: osnovne računske operacije i njihove kombinacije,
Napajanje: solarno i baterija
Izgled:akrilni, akrilne tipke, veliki LCD ekran
Automatsko isključivanje
Dimenzije:117x13x185

LCD 2112

Tip mašine: Džepni kalkulator
Kapacitet: 12 cifara
Računske operacije: osnovne računske operacije i njihove kombinacije, zaokruživanje,GT,MU
Napajanje: solarno i baterija
Izgled: metalni, plastične tipke, veliki LCD ekran
Automatsko isključivanje
Dimenzije:78x15x143

LCD 1110

Tip mašine: Džepni kalkulator
Kapacitet: 10 cifara
Računske operacije: osnovne računske operacije i njihove kombinacije,
Napajanje: solarno i baterija
Izgled: metalni, gumene tipke, veliki LCD ekran, plastični uložak                                                                                                       Boja:  crna, bela, crvena, siva                                                             Automatsko isključivanje
Dimenzije:70x9x116

LCD 1110E

Tip mašine: Džepni kalkulator
Kapacitet: 10 cifara
Računske operacije: osnovne računske operacije i njihove kombinacije, euro konverzija
Napajanje: solarno i baterija
Izgled: metalni, gumene tipke, veliki LCD ekran, plastični uložak
Automatsko isključivanje
Dimenzije:70x9x116

LCD 8110

Tip mašine: Matematički kalkulator
Kapacitet: 12 +10 cifara, 229 funkcija
Računske operacije: velik broj računskih operacija i njihove kombinacije,
Dvolinijski ekran
Napajanje: baterija
Izgled:metalni, plastične tipke, veliki LCD ekran, plastični podmetač
Automatsko isključivanje
Dimenzije:75x15x145

LCD 9210

Tip mašine: Matematički kalkulator
Kapacitet: 12 +10 cifara, 240 funkcija
Računske operacije: velik broj računskih operacija i njihove kombinacije,
Dvolinijski ekran
Napajanje: baterija,solarno
Izgled:metalni, plastične tipke, veliki LCD ekran, plastični podmetač
Automatsko isključivanje
Dimenzije:80x20x116

LCD 212

Tip mašine: Stoni kalkulator
Kapacitet: 12 cifara
Računske operacije:četiri osnovne računske operacije i njihove kombinacije, koren
Napajanje: solarno i baterija
Automatsko isključivanje

Dimenzije:110x20x135

LCD 612 SD

Tip mašine: Stoni poslovni kalkulator
Kapacitet: 12 cifara
Računske operacije:osnovne računske operacije i njihove kombinacije, funkcija za dodavanje i oduzimanje poreza, zaokruživanje,konverzija valuta,tax funkcija,
Napajanje: solarno i baterija
Izgled: metalni, gumene tipke, veliki LCD ekran
Automatsko isključivanje
Dimenzije:160x40x210
 

LCD 1010E

Tip mašine: Džepni kalkulator
Kapacitet: 10 cifara
Računske operacije: osnovne računske operacije i njihove kombinacije, euro konverzija, procenat
Napajanje: solarno i baterija
Izgled: metalni, plasticne tipke, veliki LCD ekran na poklopcu
Automatsko isključivanje
Dimenzije:70x15x110